Bajsić – Šagi-Bunić – Turčinović. Tragovi i putokazi

Podijeli:

U ovoj knjizi skupljeni su tekstovi vezani uz dva događaja, čiji su suorganizatori bili Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Kršćanska sadašnjost: IX. Dies Theologicus – Vjekoslav Bajsić i Tomislav Janko Šagi-Bunić: Filozofski i teološki tragovi i putokazi (Zagreb, 2014.) te Znanstveni kolokvij o 50. obljetnici završetka Drugoga vatikanskog koncila i 25. obljetnici smrti Josipa Turčinovića (Zagreb, 2015.). Predavanja i ostali prilozi s IX. Teološkog dana objavljeni su u Bogoslovskoj smotri, čiji je izdavač Katolički bogoslovni fakultet, a nakladnik Kršćanska sadašnjost. Uz taj blok tekstova idu predavanja i ostali prilozi sa spomenutoga Znanstvenog kolokvija, koji se najvećim dijelom ovdje objavljuju prvi put i koji tvore drugi blok knjige. Njima je pridodano još nekoliko tekstova povezanih s tematikom obaju spomenutih događaja. Misao i djelo trojice profesora Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, koji su ujedno i suutemeljitelji Kršćanske sadašnjosti, ide ruku pod ruku s događajem i tematikom Drugoga vatikanskog koncila. Tako oba bloka tvore skladnu cjelinu.