Biblija u prozi

Podijeli:

Objavljeno djelo obuhvaća po svojem sadržaju i obliku gotovo cijelu starozavjetnu Bibliju. Usmjereno je na biblijsku prapovijest, početke zemlje i čovječanstva što se najviše čitalo i izlagalo.

 

To je povijest spasenja izvedena po izabranim praocima kao povijesnom mjestu i konkretizacija povijesti spasenja u izabranom narodu. Izabrani narod morao je u Egipat kako bi preživio, ali zapravo pod Božjim vodstvom izlazi iz zarobljeništva u Obećanu zemlju. Od pojedinih ih nevolja oslobađaju suci. Dolazi razdoblje kraljeva, vrijeme moći, bogatstva ali i rasula. Zarobljeništvo u Babilonu čisti narod i opet u obnovi i skromnom rastu dolazi do očišćenja i povratka. Poteškoće i  probijanje treba izdržati, a slobodu izboriti. Velesile se mijenjaju i polako dolazi punina vremena i mesijansko doba kojega pripremaju proroci, mudraci i apokaliptičari. Ovdje se uvažava teologija u prenošenju, svjedočanstvu, jednostavno naraciji o događajima, velikanima i posebno o Božjem vodstvu. Ne otkriva se samo rast nego i mukotrpno probijanje. Objava ima svoje zamahe i vrhunce ali i zatišje i umor. Postoje kontinuitet i spojnice dugog slijeda. Tu se izmijenjuju civilizacije i velesile kao nosioci svjetovnih događaja. Nadolaze razdoblja koja zamijenjuju ranija. No tu je stvarnost saveza između Boga i izabranog naroda, tu je mesijanska nada u dolazak posrednika i idealnog vođe. Priručnik se s pravom dijeli na Mojsijevo petoknjižje kao privilegirani dio Starog zavjeta. Zatim slijede povijesne knjige koje se ipak sabiru u skupinu prednjih proroka i druge skupine koje radije nazivaju kasnom Biblijom. Ovdje postoji teološko djelo ljetopisca. Tu su narativni, gotovo beletristički starozavjetni spisi i konačno zadnji povijesni spisi makabejske obitelji odnosno hazmonejske dinastije u praskozorje Novog zavjeta. Priručnik nudi uvod u ponajveći dio Starog zavjeta. Unosi svjetlo, sustav, a ugrađuje u svoj sadržaj Zagrebačku, Jeruzalemsku (BJ) i Ekumensku Bibliju (TOB), Harringtonovo i Charpentierovo djelo i biblijsko-teološku obradu Biblije u stripu. Djelo svojim popisima upućuje na opširniju literaturu  pojedinih biblijskih cjelina. Zato djelo može poslužiti školskoj biblijskoj naobrazbi ali i širokom vjerničkom krugu, zainteresiranom  za biblijski sadržaj i kulturu.