Kana, rujan 2019.

Podijeli:

U novome broju Kane za rujan Josip Grbac piše o vladavini skupe administracije. „Koje su to zasluge koje zahtijevaju primjerenu nagradu? Administracija države Hrvatske iznimno je preskupa, ali isto tako nedovoljno sposobna riješiti temeljne zahtjeve građana. Pa tko onda smije prigovoriti građanima kada sa svojim zahtjevima izađu na ulice?“, pita se autor. U povodu Ljetne škole teologije u Dubrovniku, svojim napisima o toj temi u Kani se javljaju Stjepan Baloban i V. Martinac, dok o. Bono Šagi piše o Crkvi koja raste iz žive vjere i sakramenata. Ana Thea Filipović piše o rodnoj osjetljivosti i pravednosti u pastoralnom djelovanju. „Budući da struktura uloga i crkveni jezik liturgije jačaju tradiciju poistovjećivanja Boga s muškošću i tako ženskim osobama otežavaju poistovjećivanje, potrebno je svjesno se truditi oko pristupa i jezika koji interpretiraju i ženska i muška iskustva te omogućuju širi spektar identifikacija“, piše ona. O biblijskome pogledu na stvoreni svijet, posebno o odgovornosti za njega iz te perspektive piše Darko Tepert, dok se Branko Murić hvata izazovne teme i iznosi svoje promišljanje o vjeri u Boga u poslijemetafizičkome vremenu, što je prvi tekst u serijalu koji slijedi. O tome je li turizma blagoslov ili prokletstvo piše Tonči Tadić i nabraja 10 mitova hrvatskoga turizma: 1. – turizam je čarobni štapić koji će riješiti problem nezaposlenosti u Hrvatskoj; 2. – Hrvatska ima veliki prihod od turizma; 3. – turizam služi za plaman domaćih proizvoda; 4. – turizam je preopterećen porezima; 5. – Hrvatska je preskupo odredište; 6. – turizam čuva okoliš više nego industrija; 7. – turizam, posebno onaj elitni, donosi najbrži razvoj; 8. – sve turističke kapacitete treba privatizirati; 9. – turizam treba diktirati prostorne planove; 10. – turiste ne zanima hrvatska baština, nego žele 'internacionalnu ponudu'. U rubrici „Brojni ali svi naši“ o tome kako vjera daje krila pričaju članovi obitelji Murgić, Mirna Vukorepa piše o kreativnosti kao daru koji je dan svakome čovjeku, a Leali Osmančević o nasilju u animiranim filmovima. Anka Ivanjek razgovara s Nelom Peteh o „nebu u dvorištu“, odnosno o kapelicama žminjskoga kraja koje je ta mlada autorica prikazala u zasebnoj monografiji. U Kani su donesena dva sjećanja na nedavno preminule zaslužne crkvene ljude: na akademika dominikanca Franju Šanjeka i na s. Imakulatu Malinku, utemeljiteljicu Collegium pro musica sacra. U Putopisu je prikazan Innsbruck, a doneseno je više poetskih i meditativnih tekstova, zanimljivih članaka za domaćinstvo, prilog o arhitekturi i još niz članaka za svakoga člana kršćanske obitelji.