Mane i vrline

Podijeli:

Ova knjiga zbir je kolumni objavljivanih u mjesečniku Vjesnik Franjevačkoga samostana sv. Luke iz Jajca. Kako autor kaže: »Polazište za ova fragmentarna razmatranja dva su uvida: […] siromaštvo odnosa, te činjenica da kako starimo, u većini, ne postajemo bolji, nego izopačeniji, pretvorniji, grešniji. […] Ova dva uvida, siromaštvo odnosa i izopačivanje kao ponovni pad, polazište su i nit vodilja ovih fragmentiranih razmatranja, kolumni o ljudskim krepostima: razboritosti, pravednosti, jakosti i umjerenosti, šire kazano o ljudskim vrlinama i manama, kao i o njihovoj povezanosti i ostvarenju s teološkim krepostima vjere, nade i ljubavi kako nam ih posreduje i od nas traži Isusovo evanđelje.« Fra Ivan Šarčević bosanski je franjevac, teolog i publicist. Predaje pastoralnu teologiju i katehetiku na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.