Muško i žensko stvori ih (D-185)

Podijeli:

Kongregacija za katolički odgoj želi u ovome dokumentu ponuditi neka razmišljanja koja mogu poslužiti kao smjerokaz i potpora onima čija je zadaća odgajati i obrazovati mlade kako bi im pomogla da na metodički način i u svjetlu sveopćeg poziva na ljubav, pristupaju pitanjima o ljudskoj spolnosti o kojima se danas najviše raspravlja. Dokument promiče tri stava: slušati, razmišljati i predlagati čime nastoji izići ususret potrebama pojedinaca i zajednica. U pristupu pitanju rodne teorije koji se temelji na putu dijaloga nužno je imati na umu razliku između ideologije roda, s jedne strane, i različitih istraživanja o rodu koja su poduzele znanosti o čovjeku, s druge strane. Dok ideologije, kako je istaknuo papa Franjo, „teže odgovoriti na određene, katkad razumljive težnje“, one se ujedno „nastoje nametnuti kao neko jednoumlje koje određuje također kako treba odgajati djecu“ , i tako sprječavaju dijalog, postoje i istraživanja o rodu kojima se pokušava na primjeren način dublje istražiti način na koji se spolna razlika između muškarca i žene živi u različitim kulturama.