Religija između hermeneutike i fenomenologije

Podijeli:

Prof. dr. sc.Tonči Matulić Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Doprinosi u ovom Zborniku tematski i sadržajno su, iznad svega, usredotočeni na pitanja i zagonetke čovjeka i Boga, bilo u smislu njihovih fundamentalnih odgonetavanja bilo, pak, u smislu produbljivanja njihova razumijevanja i otkrivanja nekih bitnih aspekata mogućnosti odnosa i susreta među njima.Treba primijetiti da se upravo u tim i takvim misaonim, ali i egzistencijalnim okvirima kretao profesionalni i osobni život slavljenika prof. Josipa Oslića. Budući da odnos čovjeka i Boga u sebe uključuje i sve druge bitne odnose, koji se zajedno slijevaju u jednu nikada završenu i domišljenu temu o odnosu vjere i razuma, ovaj Zbornik tomu daje važan doprinos rasvjetljavanjem i produbljivanjem odnosa vjere i razuma, odnosno teologije i filozofije. Upravo je to bila i ostala konstantna i vitalna misaona preokupacija profesora Oslića. Prof. dr. sc. Marco Moschini Odjel za filozofiju, sociologiju, humanističke i obrazovne znanosti, Sveučilište u Perugi. Ovaj Zbornik radova predstavlja detaljan pregled argumenata spekulativne misli, koja proizlazi iz duge tradicije filozofijskih rasprava, a ovdje se predstavlja u svojoj ontološkoj inačici, zadržavajući aktualnost domene svoga sadržaja. S obzirom na zastupljena stajališta, uvjerenja sam da je ovaj Zbornik vrijedan objavljivanja jer predstavlja studiju koja odražava međunarodni karakter akademskih istraživanja s visokom vrijednošću analitičkog opsega, s gledišta dokazane i očite znanstveno-humanističke profesionalnosti suradnika na projektu. Prof. dr. sc. Franci Zore Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani. Neovisno o slavljeničko-jubilarnom karakteru Zbornika, on u znanstvenom pogledu daleko prekoračuje tu prvotnu namjeru, jer je riječ o potpuno izvornim znanstvenim istraživanjima koja zainteresiranim čitateljima svakako mogu pružiti vrlo široku paletu ne samo postavljenih pitanja nego i mogućih rješenja problema. Sam predmet, problem samorazumijevanja faktične egzistencije u svom religijskom tu־bitku, svojom važnošću uvelike nadilazi svaki disciplinarni pristup i zahtijeva krajnje odgovorno odnošenje, kao i potpuno bespretpostavnu analizu, oslobođenu svake moguće ideološke naslage. Upravo je zato ovaj Zbornik prikaz vrlo ozbiljnih i temeljitih znanstvenih istraživanja, koja idu povrh same zadane teme.